Jednou z metod, jak může manažer rychle zlepšit ekonomické výsledky podniku, je zvyšování efektivity výroby. Vyšší efektivita znamená lepší využití současných zdrojů podniku, v tomto případě výrobních linek. Využití výrobních zařízení můžeme měřit pomocí nejznámějšího výrobního ukazatele – celkové efektivity OEE (Overall Equipment Effectiveness). Zkušenosti z naší praxe pro vyhodnocování efektivity zařízení ukazují, že zdaleka ne všechno je v tomto směru ve výrobních podnicích optimální a efektivita výrobních zařízení často kolísá.

V mnoha případech je možné pomocí vhodných opatření zvýšit efektivitu výroby.
Jak měřit efektivitu zařízení?

Efektivitu výroby a její zvyšování podporuje aplikace COMES OEE.

Galerie