COMES Logon je základní modul systému COMES ®, zajišťuje přihlášení a správu uživatelů systému a dále správu událostí vzniklých v systému. Modul nabízí možnost vytvoření modelu výrobních zařízení a technologie, který vychází z mezinárodního standardu ANSI/ISA-S95. Všechny změny provedené v modulu jsou automaticky ukládány v záznamu audit trail (záznam o provedených změnách). Modul slouží zároveň jako vstupní brána pro přístup do ostatních modulů systému a pro jejich diagnostiku.Galerie