Princip Traceability materil ve vrobModul slouží pro sledování výroby z hlediska použitých surovin, meziproduktů a obalů včetně jejich detailního určení (šarže, množství, ...). Vytváří genealogii výrobku, neboli jeho "rodokmen" vzniku.

Systém sleduje veškeré operace s materiály a jejich přetváření do meziproduktů a to jak automatizovaných výrobních operací, tak i manuálních, které využívají technologií pro označování materiálů a jejich množství např. systémem čárkových kódů.


V případě podezření na vadu v jakosti výrobku umožňuje systém zpětné dohledání v informacích výrobní historie a tak usnadňuje nalezení příčiny nekvality - plnohodnotnou traceabilitu. Současně dovoluje pomocí dopředného dohledání výrobní historie i nalézt veškeré šarže výrobků, do kterých se případný nekvalitní materiál dostal, aby bylo možné dané šarže okamžitě stáhnout z trhu.

 

Galerie