COMES OEE tabletK monitoringu výroby a sběru výrobních dat i k jejich vyhodnocování formou výpočtů celkové efektivity zařízení slouží aplikace COMES OEE. Pomocí univerzální a konfigurovatelné aplikace COMES OEE lze zlepšit využití strojů a zařízení výrobního podniku a optimalizovat jeho výrobní procesy.

Detaily o jejích funkcích pro měření celkové efektivity výrobních zařízení, linek, případně výroby v podniku jako celku najdete na naší mikrostránce www.oee.cz.

Aplikace COMES OEE je současně i jednoduchým systémem řízení diskrétní výroby nebo finálních procesů šaržových výrob (procesy vzniku finálního výrobku, např. plnění a balení). Umožňuje přidělovat zakázky na výrobní technologie, sbírat data z výroby, evidovat výsledky zakázek, evidovat prostoje a neshody. Poskytuje řadu statistik pro zjištění skutečného stavu výroby v reálném čase, krátké či delší historii výroby. Inspiraci pro manažery a pracovníky výroby, v některých jejích aspektech, poskytuje následující text, který vznikl na základě zkušeností našich klientů s využitím aplikace COMES OEE a popisuje využití konkrétního nástroje pro zvýšení provozního zisku podniku v praxi.

Využití COMES OEE v praxi.

Přečtěte si rovněž zkušenosti uživatelů s nasazením COMES OEE ve výrobních podnicích.

Více informací zde

Galerie