Odpověď COMPAS:

COMES je úspěšně nasazen pro diskrétní a sériové výrobní procesy např. strojírenství a automotive. Velmi komplexní aplikace pro šaržové výrobní procesy s provázáním na automatizaci technologií jsou ve farmacii, kosmetice a výrobě potravin a nápojů. COMES rovněž obsahuje funkce pro řízení kontinuálních výrobních procesů. I pro další výrobní obory máme zajímavé aplikace, např. v hutnictví, stavebnictví, výrobě obalů nebo speciálních aplikacích např. pro zkušebny a testery.

Odpověď COMPAS:

COMES je jádrem komplexního řešení digitalizace Compas digitální továrna, která má vestavěny principy Industry 4.0. Řešení v podnicích realizujeme v podobě vertikálně intergovaných řešení ERP - COMES - automatizace technologií, s více jak 10 referencemi, Příkladem je aplikace, která umožňuje zvýšit pružnost výroby (rychlejší reakce na objednávky, rychlé/automatické seřízení technologie při přejezdu výrobků), zvyšovat produktivitu i efektivitu výroby při udržení vysoké jakosti a další přínosy. Současně koncept umožňuje omezit nutnost papírových dokumentů na minimum s příslušnými efekty včetně snižování ztrát a administrativních nákladů. Jedna z našich aplikací zaměřená na řízení výroby montážních linek získala i titul IT projekt roku.

S vývojem nových technických prostředků, jako jsou např. inteligentní čidla a akční členy, stroje nebo inteligentní roboty může podnik do Elektronického řízení výroby tyto prostředky zapojovat a tak naplnit vizi Industry 4.0 v plné šíři.

Zdroj: http://www.comes.eu/faq

Odpověď COMPAS:

Systém COMES umožňuje dílčí využítí formou postupného přidávání funkcí systémem puzzle. To uživatelům nabízí okamžité ekonomické přínosy s nasazením zvolené funkce nebo modulu a nabízí cestu, jak zavést MES funkce operativního plánování a řízení výroby bez složitých analýz. Významným přiínosem je u COMES i zákaznické stanovení toku investovaných prostředků.

Pozn.: Nasazení standardních a osvědčených COMES modulů a v praxi ověřených COMES konceptů, aplikací a funkcí s integrovaným procesním know-how představuje jak okamžité přínosy z optimalizace podnikových procesů, tak i úspory nákladů přípravných prací a analýz IT, což je v mnoha případech ekonomicky výhodné. Jakkoliv jsou přípravné práce a analýzy v oblasti IT odborníky obecně doporučovány, výrobní IT / MES systémy jsou obvykle méně komplexní systémy než ERP. MES jsou často nasazovány jen v dílčích funkcích, které uživatelům přináší hodnotu, proto je jejich využití bez rozsáhlých analýz reálné.

Odpověď COMPAS:

Komunikaci na podnikový IT systém nebo ERP připravujeme na míru podle požadavků zadavatele. COMES systém je z hlediska rozhraní otevřený pro aplikační inženýry a proto nemá technická omezení v komunikaci na jakýkoli IT systém. Příklady realizovaných komunikací máme se systémy SAP, HELIOS, MS DYN, OR SYSTEM, DIMENZE aj Zdroj: http://www.comes.eu/faq.

Zdroj: http://www.comes.eu/faq