Elektronicky řízená výroba a chytrá digitální továrna

V praxi ověřeným konceptem firmy COMPAS - výrobce MES/MOM systému COMES, je Elektronické řízení výroby pro podporu operativního řízení výroby a údržby, které rozvíjíme již více jak 10 let a které dnes realizuje "chytrou" Digitální továrnu. Řešení je založené na digitalizaci a výměně potřebných informací elektronicky, využívá systémovou integraci podnikových systémů ERP - COMES - automatizace technologií a poskytuje výrobnímu týmu potřebné informace v reálném čase. Naše řešení přináší mnohem více, než pouhou digitalizaci a je ho navíc možné dále rozvíjet do podoby továren podle vize Industry 4.0. Tuto vizi již postupně naplňujeme u našich klientů a máme i úspěšné příklady nasazení a reference.

automobilkaVýrobní informační systém COMES je nasazen pro operativní řízení a sledování diskrétních výrob již více jak 10 let ve strojírenství, výrobě automobilů i dalších oborech.

farmaceutka-novy.pngVýrobní informační systém COMES přináší uživatelům mimořádné přínosy díky komplexnímu Elektronickému řízení dávkových / šaržových výrob a jejich dokumentaci při výrobě potravin a nápojů, léčiv, kosmetiky, speciální chemie aj.

COMES-testy-materialuVýrobní informační systém COMES obsahuje funkce pro řízení, záznam a vyhodnocování kvality materiálů a výroby dávkových / šaržových výrob potravin a nápojů, léčiv, kosmetiky, speciální chemie aj.

COMES OEE tabletK monitoringu výroby a sběru výrobních dat i k jejich vyhodnocování formou výpočtů celkové efektivity zařízení slouží aplikace COMES OEE. Pomocí univerzální a konfigurovatelné aplikace COMES OEE lze zlepšit využití strojů a zařízení výrobního podniku a optimalizovat jeho výrobní procesy.

Detaily o jejích funkcích pro měření celkové efektivity výrobních zařízení, linek, případně výroby v podniku jako celku najdete na naší mikrostránce www.oee.cz.