Digitální továrna

Firma Compas je výrobce MES/MOM systému COMES, který slouží pro digitální řízení výroby, logistiky a údržby. COMES je jádrem řešení Digitální továrna Compas, které zahrnuje i přímé řízení výrobních zařízení, využívá hlubokou systémovou integraci podnikových systémů úrovní ERP - COMES - automatizace technologií a poskytuje výrobnímu týmu potřebné informace v reálném čase. Digitální továrna Compas obsahuje principy a standardy Industry 4.0.

automobilkaVýrobní informační systém COMES je nasazován pro operativní řízení a sledování diskrétních výrob již více jak 15 let ve strojírenství, výrobě automobilů, plastikářství i dalších oborech.

farmaceutka-novy.pngVýrobní informační systém COMES přináší uživatelům mimořádné přínosy díky komplexnímu digitálnímu řízení dávkových / šaržových výrob a jejich dokumentaci při výrobě potravin a nápojů, léčiv, kosmetiky, speciální chemie aj.

COMES-testy-materialuVýrobní informační systém COMES obsahuje funkce pro řízení, záznam a vyhodnocování kvality materiálů a výroby dávkových / šaržových výrob potravin a nápojů, léčiv, kosmetiky, speciální chemie aj.

Konfigurovatelný koncept COMES LAB řeší celý proces kontroly materiálu od vstupních produktů až po uvolnění vyrobených šarží zákazníkovy a je tak kompletní náhradou laboratorních sešitů a dokumentace s tím související. Systém je propojený se všemi ostatními informačními systémy ve výrobě, čerpá z nich potřebná data a na základě jejich vyhodnocení může QA oddělení relevantně rozhodovat. Cílem je co největší možná automatizace procesu, navigace obsluhy, udržování informací na jednom místě, jejich elektronický transfer mezi systémy a tím eliminace případných chyb.

COMES OEE tabletK monitoringu výroby a sběru výrobních dat i k jejich vyhodnocování formou výpočtů celkové efektivity zařízení slouží aplikace COMES OEE. Pomocí univerzální a konfigurovatelné aplikace COMES OEE lze zlepšit využití strojů a zařízení výrobního podniku a optimalizovat jeho výrobní procesy.

Detaily o jejích funkcích pro měření celkové efektivity výrobních zařízení, linek, případně výroby v podniku jako celku najdete na naší mikrostránce www.oee.cz.

web COMES WMS uvodni obrazekModul COMES® WMS zajišťuje flexibilní systém řízení interní logistiky továrny s přátelským a interaktivním ovládáním. Optimalizuje skladové procesy, řídí interní logistiku podle potřeb zásobování výrobních pracovišť a snižuje logistické náklady.
Kromě logistiky nabízí i další důležité funkce, např. traceabilitu výroby.

COMES WMS mohou uživatelé provozovat s jakýmkoliv informačním systémem třídy ERP, MES nebo samostatně. Největší přínosy COMES WMS získají uživatelé v rámci integrovaného Compas řešení Digitální továrny (výroba - logistika - jakost - údržba).  

IMG 5236 Plastia-vstrikolisovnaK velmi komplexním a sofistikovaným aplikacím COMES patří i plánování a řízení výroby v lisovnách plastů.

COMES-Historian-mereni-energii.PNGK měření energií, které představují významnou složku nákladů podniku, slouží aplikace systému COMES. S touto aplikací budete mít nejen spotřeby energií pod kontrolou v každém okamžiku výroby, ale získáte i nástroj pro minimalizaci spotřeb energií. Navíc můžete mít spotřeby energií vztaženy k výrobě, sériím a šaržím tak, abyste mohli lépe kalkulovat skutečné náklady vaší výroby.

COMES Maintenence uvodni obrazek

COMES® Maintenance je CMMS aplikací pro řízení údržby průmyslového podniku. Zajišťuje uživatelům operativní řízení údržby, její digitalizaci, optimalizaci a podporu práce údržbáře přímo ve vašich výrobních provozech.

COMES Maintenance mohou uživatelé provozovat s jakýmkoliv informačním systémem třídy ERP, MES nebo samostatně. Největší přínosy COMES Maintenance získají uživatelé v rámci integrovaného Compas řešení Digitální továrny (výroba - logistika - jakost - údržba).