Elektronicky řízená výroba a chytrá digitální továrna

V praxi ověřeným konceptem firmy COMPAS - výrobce MES/MOM systému COMES, je Elektronické řízení výroby pro podporu operativního řízení výroby a údržby, které rozvíjíme již více jak 10 let a které dnes realizuje "chytrou" Digitální továrnu. Řešení je založené na digitalizaci a výměně potřebných informací elektronicky, využívá systémovou integraci podnikových systémů ERP - COMES - automatizace technologií a poskytuje výrobnímu týmu potřebné informace v reálném čase. Naše řešení přináší mnohem více, než pouhou digitalizaci a je ho navíc možné dále rozvíjet do podoby továren podle vize Industry 4.0. Tuto vizi již postupně naplňujeme u našich klientů a máme i úspěšné příklady nasazení a reference.

Cílem digitalizace a Elektronického řízení výroby je podpora výrobního týmu k dosahování lepších výsledků podniků. Řešení šetří administrativní činnosti výrobních operátorů i manažerů, podporuje plánování a přidělování výroby, poskytuje užitečné informace z výroby v reálném čase jako např. stavy technologie a zařízení, výsledky výroby, jakost výroby, informace o materiálech ve výrobě nebo výkonové ukazatele a vytížení linek (OEE).

Koncept je aplikován v závislosti na charakteru výrob odlišně pro:

Přínosy pro podniky

K přínosům konceptu Elektronického řízení výroby a logistiky v digitální továrně patří vysoká flexibilita výroby, produktivita a efektivita včetně minimalizace plýtvání, podpora jakosti a synchronizace výroby i logistiky. Přínosů dosahujeme tím, že jsou funkce v našem konceptu navzájem provázané na základě využití zkušeností z mnoha aplikací a tak pomáhají lidem řídit procesy, výrobu a logistiku, údržbu a celou továrnu.

Příkladem aplikace je reference Elektronického řízení výroby.

Více informací zde