Digitální továrna

V praxi ověřeným konceptem firmy COMPAS - výrobce MES/MOM systému COMES, je Elektronické řízení výroby pro podporu operativního řízení výroby a údržby, které rozvíjíme již více jak 10 let a které dnes nazýváme Digitální továrna Compas. Řešení je založené na digitalizaci a výměně potřebných informací elektronicky, využívá hlubokou systémovou integraci IT funkcí obsažených v podnikových systémech úrovní ERP - COMES - automatizace technologií a poskytuje výrobnímu týmu potřebné informace v reálném čase. Naše řešení obsahuje mnohem více přínosů, než pouhou digitalizaci a je ho možné dále rozvíjet s využitím výsledků našeho posledního vývoje do podoby továren podle vize Industry 4.0 do podoby "Chytré" digitální továrny. Tuto vizi již postupně naplňujeme v továrnách našich obchodních partnerů a máme i úspěšné příklady nasazení a reference.

Koncept je aplikován v závislosti na charakteru výrob odlišně pro:

Video s ukázkou principů flexibilní diskrétní výroby na virtuální technologii, kde výrobní operace řídi výrobek (jeho specifikace) pro řízení výrobní/montážní linky:

Příkladem reference v diskrétní výrobě jsou montážní procesy strojírenské výroby, např. při výrobě klimatizačních jednotek osobních automobilů. Montážní linka s 10 pracovišti je schopna vyrábět současně různé varianty výrobků s tím, že se dané pracoviště během  3 sec. přesunu poloproduktu dopravníkem automaticky seřídí v reálném čase pro specifikované výrobní operace.  

 

Video s ukázkou flexibilní dávkové výroby, kde výrobní operace řídi výrobek (jeho předpis) v souladu se standardem ISA 88.

 
Příkladem reference v dávkové výrobě je aplikace Digitální továrny v řízení kosmetiky.

 

Přínosy Digitální továrny COMES pro podniky

K přínosům konceptu "Chytré" digitální továrny COMES patří vysoká flexibilita výroby, produktivita a efektivita včetně minimalizace plýtvání, podpora jakosti a synchronizace výroby i logistiky. Přínosů dosahujeme tím, že jsou funkce v našem konceptu navzájem provázané na základě využití zkušeností z mnoha aplikací a tak pomáhají lidem řídit procesy, výrobu a logistiku, údržbu a celou továrnu.

Cílem konceptu Digitální továrny je podpora podniku a výrobního týmu k dosahování nejlepších výsledků. Řešení má významné přínosy ve všech parametrech výroby:

  • flexibilitě (řízení umožňuje výrobu i malých sérií výrobků až do Batch size 1 velmi efektivně),
  • produktivitě (integrace s automatizací technologií a implementace robotů)
  • efektivitě (snižování ztrát během výroby: prostojů, ztrát z nižšího výkonu i ztrát z neshodných výrobků)

Rovněž šetří administrativní činnosti výrobních operátorů i manažerů, podporuje plánování a přidělování výroby, poskytuje užitečné informace z výroby v reálném čase jako např. stavy technologie a zařízení, výsledky výroby, jakost výroby, informace o materiálech ve výrobě nebo výkonové ukazatele a vytížení linek (OEE) aj.

Rádi za Vámi přijedeme pro prezentace a ukázky "živých" systémů.

Více informací zde

Galerie