Aplikace COMES OEE je současně i jednoduchým systémem řízení diskrétní výroby nebo finálních procesů šaržových výrob (procesy vzniku finálního výrobku, např. plnění a balení). Umožňuje přidělovat zakázky na výrobní technologie, sbírat data z výroby, evidovat výsledky zakázek, evidovat prostoje a neshody. Poskytuje řadu statistik pro zjištění skutečného stavu výroby v reálném čase, krátké či delší historii výroby. Inspiraci pro manažery a pracovníky výroby, v některých jejích aspektech, poskytuje následující text, který vznikl na základě zkušeností našich klientů s využitím aplikace COMES OEE a popisuje využití konkrétního nástroje pro zvýšení provozního zisku podniku v praxi.

Využití COMES OEE v praxi.

Přečtěte si rovněž zkušenosti uživatelů s nasazením COMES OEE ve výrobních podnicích.

Více informací zde

Galerie