web COMES WMS uvodni obrazekModul COMES® WMS zajišťuje flexibilní systém řízení interní logistiky továrny s přátelským a interaktivním ovládáním. Optimalizuje skladové procesy, řídí interní logistiku podle potřeb zásobování výrobních pracovišť a snižuje logistické náklady.
Kromě logistiky nabízí i další důležité funkce, např. traceabilitu výroby.

COMES WMS mohou uživatelé provozovat s jakýmkoliv informačním systémem třídy ERP, MES nebo samostatně. Největší přínosy COMES WMS získají uživatelé v rámci integrovaného Compas řešení Digitální továrny (výroba - logistika - jakost - údržba).  

Digitální řízení interní logistiky - COMES® WMS

COMES WMS je flexibilní v konfiguraci, univerzální pro nasazení na různé typy výrob a je použitelný od malého skladu náhradních dílů až po kompletní interní logistiku výroby včetně automatické traceability. Rozsáhlé implementace umožňuje vysoký výkon aplikace, která umí zpracovat až tisíce skladových operací za sekundu.

COMES WMS umožňuje řešit všechny materiálové procesy ve výrobě (skladové manipulace, zásobování pracovišť a linek materiály, výpočty spotřeb a transformace materiálů, nebo uskladnění hotových výrobků). Systém podporuje uživatele v dokladování výroby pro audity svých zákazníků. Funkce systému lze díky API libovolně zákaznicky rozšiřovat.

HLAVNÍ VLASTNOSTI COMES WMS

  • systémy značení materiálů (BC, 2D, RFID, ...)
  • řízení skladů surovin
  • řízení meziskladů ve výrobě
  • řízení skladů meziproduktů a produktů
  • materiálovou logistiku ve výrobě
  • sledování pohybů materiálů, vytváření materiálového rodokmenu výrobků
  • automatické nebo ruční procesní traceability, zpětné a dopředné trasování

Bližší informace najdete v našem prospektu.

Prospekt ke stažení zde.