Aplikace Factory browser je využívána pouze jako intranetová aplikace ve firemním prostředí a veškerá shromažďovaná data z aplikace, jako například obrázky pořízené online kamerou jsou využívány pouze pro potřeby řízení údržby konkrétního podniku. Získaná data v žádném případě neobsahují soukromá, či citlivá osobní data uživatelů aplikace a nejsou ani nějak poskytována třetím stranám. Dodavatel této aplikace neshromažďuje a neodesílá žádná data důležitá pro vývoj tohoto produktu. Veškerá data jsou ve správě koncového zákazníka.
Jakékoli změny výše uvedených zásad ochrany soukromí budou ihned uvedeny na této stránce a uživatelé na ně budou upozorněni.