CNC linka

Projekt automatizované výrobní linky firmy Kovosvit MAS byl realizován pro firmu JK Nástroje. Pracovníci Compas na projektu spolupracovali v týmu s programátory ze společnosti Kovosvit MAS, která byla generálním dodavatelem nové linky.

COMES OEE komponenty v caseManažeři výroby různých úrovní potřebují pro rozhodování informace o okamžitém stavu i o uplynulém časovém období. Pokud věrohodné informace mají, daří se jim výrobu zlepšovat. Na lidském faktoru nezávislý, automatizovaný sběr dat a monitoring výroby (na rozdíl od ručně pořizovaných údajů), představuje objektivní informaci hodnocení efektivity výroby. Vhodným pomocníkem pro zjišťování výsledků výroby v reálném čase a rozbor příčin hodnot neuspokojivých může být aplikace COMES OEE.

logo LonzaPro sběr, ukládání, archivaci a analýzu technologických dat (trendů a hlášení) biochemické výroby je nasazen výrobní informační systém COMES ® s moduly COMES Logon a COMES Historian. V současné době COMES Historian ukládá technologická data fermentací a izolací z celkem sedmi databází procesních řídicích systémů SIEMENS Simatic PCS7.

logo Philip-Morris-InternationalVýrobní informační systém COMES® zajišťuje řízení výroby počínaje přebíráním výrobních objednávek z ERP systému SAP, podporu operativního plánování a řízení výroby mistry, přiřazování výrobních sérií na jednotlivé výrobní stroje, výrobní reporting a zpětnou komunikaci stavů zakázek do SAP systému. Součástí MES funkčnosti systému COMES® je také řízení systému dopravy krabic na paletizátor, řízení paletizátoru, kontrola správného označení jednotlivých krabic s výrobky čárkovým kódem a vyřazování krabic s neshodným označením.

logo IREX-ENZYMAPro řízení výroby v regulovaná odvětví výroby potravin a nápojů COMES podporuje velmi důležité aspekty jako produktivita, jakost, materiálový management a automatickou procesní traceability, záznam o výrobě a její dokumentace. Vzhledem náročnosti procesů a současnému tlaku na cenu produktů je podpora v kvalitních řešeních IT velmi žádoucí.

logo HuhtamakiK měření energií, které svojí rostoucí cenou představují významnou složku nákladů podniku, slouží aplikace systému COMES. S touto aplikací budete mít nejen spotřeby energií pod kontrolou v každém okamžiku výroby, ale získáte i nástroj pro minimalizaci spotřeb energií. Navíc můžete mít spotřeby energií vztaženy k výrobě, sériím a šaržím tak, abyste mohli lépe kalkulovat skutečné náklady vaší výroby.

logo Mondelz-internationalTraceability výroby je ochranou pro spotřebitele i výrobce. V případě výroby potravin je důležité zajistit příčinu možné nekvality výrobku a pokud byl již distribuován na trhu, jeho rychlé stažení z trhu. Pro zajištění jakosti výrobků i splnění legislativy ČR a EU pro Traceability byl v závodě na výrobu kávy a kávových směsí Mondeléz nasazen výrobně informační systém COMES ®, s moduly COMES Logon, COMES Traceability a COMES Modeller.

COMES McBride vyrobky malePro řízení výroby v regulovaná odvětví farmacie a (částečně) kosmetiky COMES podporuje velmi důležité aspekty jako produktivita, jakost, záznam o výrobě a její dokumentace. Vzhledem k obtížnosti procesů je podpora v dokonalých řešeních IT velmi žádoucí.

Logo McBride

Integrovaný systém řízení výroby McBride

Projekt realizoval Elektronické řízení výroby kosmetiky značek Dermacol, Astrid, Lybar a dalších. Jedná se plně integrované systémové výrobní IT řešení od přenosu výrobních zakázek z ERP Helios s COMES funkcemi až po integraci s řídicími systémy technologií Siemens.

logo Mondelz-internationalProjekt realizoval krátkodobé kapacitní plánování výroby rozšířením instalovaného výrobního systému COMES ® v závodě Kraft Foods Valašské Meziříčí pro výrobu kávových směsí a kávy.