K měření energií, které svojí rostoucí cenou představují významnou složku nákladů podniku, slouží aplikace systému COMES. S touto aplikací budete mít nejen spotřeby energií pod kontrolou v každém okamžiku výroby, ale získáte navíc nástroj pro minimalizaci spotřeb energií. Navíc můžete mít spotřeby energií vztaženy k výrobě, sériím a šaržím tak, abyste mohli lépe kalkulovat skutečné náklady vaší výroby.

COMES pro sledování výroby a spotřeby energií

Anotace

Některé výroby jsou velmi energeticky náročné a v takových případech je pořízení systému měření a vyhodnocování spotřeby energií potřebných k produkci rychle návratné. Proto bylo nasazení COMES systému v popisované aplikaci zaměřeno, kromě operativního řízení a sledování výroby, i na dosažení energetických úspor. Energie je vhodné měřit v souvislosti s výrobním procesem tak, aby jejich spotřeba byla vztažena ke konkrétním výrobním zakázkám. Manažeři pak mohou snadněji řídit výrobu s a lépe optimalizovat náklady na energie, protože např. velká spotřeba energie může být v pořádku, pokud je vyrobeno odpovídající množství produkce.

Cíle řešení

  • Sledování spotřeby energií v reálném čase.
  • Automatizovaný sběr dat výroby s cílem úspory a vyhodnocování nákladů spotřeb energií na výrobní dávky v reálném čase
  • Optimalizace spotřeb energií v souvislosti s potřebami výroby
  • Odstranění papírové evidence a dokumentace.
  • Přenos informací do ERP systému
  • Dostupnost informací v reálném čase na počítačích firemní sítě nebo i mobilních prostředcích.

Řešení projektu

Aplikace byla nakonfigurována v modulu COMES Modeller a obsahuje většinu výše uvedených funkčností. Formátování výstupních sestav bylo provedeno na přání uživatelů, kteří prefovali atypické zobrazení údajů a stavů výroby „na první pohled“ před standardním úhledným formátováním. Pro sběr a archivaci procesních dat z řídicích systémů a jejich následnou prezentaci ve formě grafů (trendy) a tabulek (alarmy, hlášení) byl využit modul COMES Historian.

Architektura COMES

Aplikace využívá systémovou architekturu COMES klient-server. Byla využita standardní IT strukturu podniku (viz. obrázek), existující IT server s virtualizací pro COMES, uživatelská PC, mobilní prostředky. Dodavatel řešení, firma COMPAS, jejíž druhou aktivitou je průmyslová automatizace, dodala kompletní řešení včetně návrhu měřicích prvků (elektroměry, čidla na průtoky a spotřeby energie aj.), takže klient získává garanci za celkovou funkčnost systému.

Vizualizace se statistikami

Obrazovka na obrázku ukazuje na pozadí schématu závodu aktuální stav výroby na jednotlivých výrobních pracovištích a informace o spotřebách energií vztažených k vyráběnému množství výrobků a výrobním zakázkám. Kromě základních ukazatelů je možné zobrazit i přehledovou obrazovku terminálu, která obsahuje podrobnější údaje.

Přínosy projektu sledování energií s vyhodnocováním výroby

Každý zákazník ocení hladký průběh, splnění termínu a cíle projektu včetně plných garancí za funkčnost systému. Snadno aplikovatelný systém COMES tak investorovi přinesl, integrované řešení moderní automatizace linek, jejichž rekonstrukci také zajišťovala firma COMPAS i výkonné řešení pro efektivní řízení výroby a technologie s kontrolou energetických nákladů. Součástí úspor je také minimalizace papírové dokumentace výroby.

Díky architektuře systému COMES mají pracovníci firmy Huhtamaki informace o výrobě dostupné prostřednictvím webového prohlížeče prakticky kdekoliv.

Získali tak výkonný IT systém podporujíxí dosahování výborných výsledků podniku v rámci instalovaných výrobních prostředků.

Více informací zde

Galerie