Sarze-vyrobku-pro-traceabilityModul COMES Traceability zabezpečuje správu materiálů, správu receptur vyráběných produktů a především automatickou procesní traceability.
Ukládá data o materiálových přesunech ve výrobním procesu na jejichž základě umožňuje vytvářet rodokmen každé zabalené šarže kávy a kávových specialit a zajistit plnohodnotnou traceabilitu, tj. zpětné dohledávání použitých materiálů (od finálního výrobku ke vstupní surovině) a dopředné dohledávání materiálů (od suroviny k finálnímu výrobku). Je možné i krokování v databázi uložených materiálových přesunů a transformací (tracking & tracing).

Modul COMES Traceability je úzce propojen s řídicím systémem Simatic PCS7, kterému předává data nutná pro výrobní proces (receptury pro míchání směsí kávy, parametry zařízení, …) a zpětně načítá z řídicího systému dosažené hodnoty technologického procesu při jednotlivých výrobních operacích (např. dosažená teplota pražení, výsledná barva a vlhkost kávy) a ty ukládá k jednotlivým materiálovým lotům.

Modul COMES Modeller slouží k tvorbě výrobních protokolů, a to jak detailních protokolů jednotlivých technologických uzlů (např. navažování na jednotlivých vahách), tak i bilančních protokolů pro jednotlivá sila, které je možno díky uložení historie materiálových pohybů zpracovávat i zpětně a za libovolné časové období.

Se systémem COMES, pracuje 70 uživatelů. Systém zpracovává v reálném čase průměrně 3000 událostí za hodinu, které ukládá do DB tracebility.

Komunikace COMES s řídicím systémem Simatic PCS7 je redundantní a probíhá prostřednictvím přes rozhraní OPC.

Více informací zde

Galerie