Výrobní informační systém COMES® zajišťuje řízení výroby počínaje přebíráním výrobních objednávek z ERP systému SAP, podporu operativního plánování a řízení výroby mistry, přiřazování výrobních sérií na jednotlivé výrobní stroje, výrobní reporting a zpětnou komunikaci stavů zakázek do SAP systému. Součástí MES funkčnosti systému COMES® je také řízení systému dopravy krabic na paletizátor, řízení paletizátoru, kontrola správného označení jednotlivých krabic s výrobky čárkovým kódem a vyřazování krabic s neshodným označením.

Více informací zde

Galerie