kosmetika

Integrovaný systém řízení výroby a jakosti s ERP i procesními řídicími systémy

Řízení výroby zahrnuje technologické celky

 • Sklad surovin a obalů
 • Navažovna surovin
 • Varna polotovarů
 • Sklad vyrobených polotovarů
 • Adjustace finálních produktů (plnění polotovaru a balení finálního produktu)
 • Sklad finálních produktů (na paletách)
 • Laboratoř (laboratoř pro testování surovin, obalů, polotovarů a finálních produktů)

Instalovaný výrobní informační systém COMES ® obsahuje jednak vytvoření výrobního plánu, řízení přípravy surovin ze skladu, materiálový management s využitím označování materiálů čárkovými kódy, řízení navažovny s optimalizací navažování dle jednotlivých materiálů, recepturové řízení výroby varny COMES Batch s pružnou definicí výrobních předpisů a výrobní protokolování. Druhou část výroby, adjustační linky, řídí aplikace COMES OEE podporující efektivitu výroby a odvádějící vyrobené výrobky přímou komunikací do ERP Helios.
Významnou součástí řešení je COMES pro řízení jakosti, plány vzorkování materiálů, záznam a vyhodnocování vzorků včetně hlídání kalibrací měřidel. Nedílnou součástí je elektronický záznam o výrobě s příslušnými protokoly o šarži a podpora propouštění šarží.

Zpracování výrobní zakázky

V následujících krocích je shrnuta posloupnost procesů při zpracování výrobní zakázky:

 1. Načtení dat z příjmu surovin a obalových materiálů z ERP Helios do COMES.
 2. Vygenerování a vyplnění laboratorních testů nově přijatých šarží surovin a obalů.
 3. Odeslání výsledků testů z COMES do Helios.
 4. Naskladnění propuštěných surovin a obalových materiálů
 5. Import aktuálního plánu výroby polotovarů z Helios do COMES.
 6. Rozplánování výrobních dávek do modulu COMES Batch podle plánu výroby.
 7. Vytvoření požadavku na navažování surovin pro zaplánované výrobní dávky.
 8. Vyskladnění požadovaných surovin ze skladu.
 9. Navážení požadovaného množství surovin a jejich označení etiketou s čárovým kódem.
 10. Odeslání navážených surovin do varny polotovarů.
 11. Výroba polotovaru podle výrobního předpisu modulu COMES Batch.
 12. Rozvážení polotovaru do polotovarových obalů a jejich označení etiketou s čárovým kódem.
 13. Odeslání informací o vyrobených polotovarových obalech do Helios a jejich naskladnění ve skladu polotovarů.
 14. Import aktuálního plánu adjustace finálních výrobků z Helios do COMES.
 15. Rozplánování týdenního plánu na směnné a provedení přiřazení jednotlivých směnných plánů na konkrétní adjustační linky v modulu COMES Modeller.
 16. Zahájení adjustačního směnného plánu na konkrétní adjustační lince. Záznam spotřeby vstupních materiálů a výroba jednotlivých palet finálního produktu. Korekce spotřebovaných vstupních materiálů a vyrobených kusů finálního produktu. Ukončení adjustace směnného plánu a odeslání potvrzených dat do úrovně ERP.
 17. Laboratorní kontrola finálního produktu vyplněním laboratorních testů ukončené adjustace finálního produktu.

Systémové prostředky COMES server s moduly

 • COMES Logon
 • COMES Historian
 • COMES Modeller
 • COMES Batch 

Využití aplikací COMES

Více informací zde

Galerie