Systém COMES řídí a vyhodnocuje výrobu interiérových dveří značky SAPELI

Projekt realizoval nasazení výrobního informačního systému COMES ® pro řízení a vyhodnocování výroby interiérových dveří značky SAPELI. Systém je nasazen na 3 navzájem navazujících výrobních úsecích, jejich součástí je i mezisklad. Systém COMES zabezpečuje funkce přímého řízení výrobních operací (ruční, automatické) na výrobních linkách, řízení finálních úprav a oprav, sběr výrobních dat a vyhodnocování výroby po směnách, různé výrobní statistiky a další MES funkce.

Pod vedením inovativního týmu firmy SAPELI, jako zadavatele, COMPAS automatizace realizoval výrobní informační systém COMES společně s firmou OR-CZ spol. s r.o., dodavatelem ERP systému. Projekt vytvořil komplexní řešení vybudováním komunikačního rozhraní od zákazníků přes konfiguraci zakázek až po přenos dat a přímé řízení strojů celé výrobní linky pro výrobu zákazníkem požadovaného výrobku. Oceněna byla mimořádná inovativnost a flexibilita aplikace výrobního IT, kdy se za objemem výroby dosahujícím půldruhé miliardy Kč skrývá produkce více než 500 tis. kusů dveří a zárubní v téměř 400 tis. variantách!

Inovativnost a efektivnost celého projektu byly zásadním důvodem pro porotu sedmého ročníku soutěže IT projekt roku pro udělení tohoto prestižního ocenění, které převzal autor článku na slavnostním večeru 25. února 2010 v reprezentačních prostorách ČNB z rukou předsedy hodnotící komise Prof. Zdeňka Molnára. Realizace projektu řízení výroby ve firmě SAPELI, předního výrobce interiérových dveří, získala prestižní ocenení IT aplikace roku 2009 organizovaném Cacio pod záštitou předsedy vlády ČR.

Nejdůležitějšími přínosy projektu pro SAPELI jsou:

 • zásadní zkrácení doby realizace zakázky od nabídky po expedici – více než dvojnásobné zrychlení průchodu každé zakázky
 • minimalizace chyb ve výrobní dokumentaci a ve výrobním procesu eliminací působení lidského faktoru
 • stoprocentní adresná identifikace každého výrobku, včetně dohledatelnosti konkrétního průběhu výrobou
 • zajištění jednotného způsobu balení (balící předpisy) pro každý výrobek
 • optimalizace vytížení jednotlivých výrobních linek
 • každý výrobek prochází několika výrobními linkami, které na sebe navazují.
 • centrálně spravovaná výrobní a technologická data.

Došlo ke splnění všech požadavků, které byly na projekt kladeny. Automatizace tvorby výrobních podkladů a výrobní dokumentace přináší mnohem větší časové i finanční úspory než se na začátku plánovalo.

Projekt MES

 • Výrobní informační systém řízení a vyhodnocování výroby

Použité SW prostředky

 • COMES Logon
 • COMES Historian
 • COMES Modeller
 • MS SQL Server

Více informací zde

Galerie