Linka se skládá ze šesti frézovacích center a robota, který je obsluhuje. Součástí linky je sklad nástrojů a dvě vstupně/výstupní pracoviště - jedno pro palety a druhé pro výměnu opotřebovaných nástrojů. Robot jezdí podél strojů na kolejnici a zajišťuje tyto činnosti:

- rozvoz palet se surovým materiálem a hotovými obrobky
- zakládání surového materiálu do strojů a vykládání obrobků
- výměnu nástrojů ve strojích.

Hlavní funkcí systému COMES je řízení a synchronizace úkonů prováděných v lince. Systém COMES komunikuje s robotem, obráběcími stroji a se vstupními pracovišti. Systém pracuje dynamicky na základě rozdělování a odbavování požadavků, které průběžně vznikají na různých místech linky.
Komunikace s obsluhou je prováděna prostřednictvím dotykových terminálů, které se nacházejí na vstupních pracovištích s paletami a nástroji. Na terminálech se zobrazují požadavky pro obsluhu a také aktuální stav linky.

Funkce systému COMES

V systému COMES jsou dále realizovány tyto funkce:
- plánování a spouštění výrobních příkazů
- monitoring a reporty počtu vyrobených výrobků
- statistiky vykonávání činností, běhu strojů a robota
- statistiky kontrol obrobků
- zobrazení andonu s aktuálním stavem linky

Dosažené cíle a principy Industry 4.0

Cílem projektu bylo rovněž snížení počtu pracovníků, kteří by museli obsluhovat frézovací centra. Linka může běžet samostatně a například při noční směně ji stačí občasně obsluhovat 1 – 2 pracovníci.
Filosofie řízení linky je velmi blízká novým přístupům dle Industry 4.0, kdy je řízení výroby decentralizováno a vyřizování požadavků provádí stroje a zařízení (I4.0 komponenty) ve výrobě samostatně.

Video z aplikace

Více informací zde

Galerie