Konzultace a analýzy

Pomáháme vám s přípravou i realizací projektů výrobního IT. Poskytujeme konzultace pro přípravu funkcí IT potřebných pro realizaci záměru klienta i s ohledem na ekonomickou návratnost, etapy a harmonogramy projektu. Naši IT konzultanti pomohou minimalizovat rizika spojená s vaším záměrem, případně poradí, co můžete v oblasti MES ve vašem podniku vylepšit.

Pro výrobní IT - MES systémy poskytujeme služby:

  • konzultace pro výrobní IT
  • pomoc při zpracování zadání projektů, resp. uživatelské specifikace (URS)
  • specifikaci výrobních IT funkcí
  • návrh architektury potřebného HW, např. klientských terminálů ve výrobě, elektroniky pro sběr dat ze strojů, PC techniky i datových sítí
  • návrh řešení MES systému
  • návrh optimální realizace projektu, implementaci IT funkcí, harmonogram a zprovoznění

Studie výrobních informačních systémů

Studie zpracovává návrh řešení připravovaného záměru. Poskytne vám souhrnou informaci o připravovaném projektu, jeho možné technické řešení a ekonomické parametry. Zpracovaná studie je vhodným podkladem pro konkrétní investiční rozhodování managementů firem nebo pro výběrová řízení.