Komplexní podpora a servis včetně nepřetržitého hotline

Služby zajišťují dlouhodobou péči o dodaný IT systém, jeho rozšiřování a modifikace a s tím spojenou aktualizaci dokumentace. Diagnostika IT systémů je prováděna dálkově pomocí VPN. Vlastní servis je prováděn po dohodě s klientem, v případě potřeby výjezdem na aplikaci k zákazníkovi.

Servisní podmínky na přání zákazníka upravujeme v návrhu komplexní servisní smlouvy, která zajišťuje možnost poradenské služby, okamžitého servisu, rozšiřování a modifikace stávající aplikace či dodávky HW.