COMES OEE prospekt obsahuje stručný popis funkcí aplikace. Obsahuje informace o:

 • Konfigurace
 • Sběr dat a operátorské obrazovky
 • Vizualizace ve výrobě a na PC manažerů
 • Výpočty statistik a jejich vizualizace
 • Protokolace
 • Zálohování dat

Podrobný popis - návod pro uživatele a administrátora je součástí dodávky aplikace.

Stáhnout

COMES WMS prospekt obsahuje stručný popis funkcí aplikace. Obsahuje informace o:

 • Konfiguraci
 • Podpora logistiky a plánování, výroby, kvality a traceability
 • Mobilní uživatelské rozhraní a vysoký výkon systému
 • Vestavěný reporting
 • Komunikace na další podnikové systémy
 • Zálohování dat

Podrobný popis - návod pro uživatele a administrátora je součástí dodávky aplikace.

Stáhnout

COMES Maintenance prospekt obsahuje stručný popis funkcí aplikace. Obsahuje informace o:

 • Konfiguraci
 • Plánování a řízení údržby, budov, strojů a nástrojů, možnost sofistikované preventivní údržby
 • Podpoře práce údržbáře v terénu s využitím mobilních prostředků (tablet, chytrý telefon)
 • Evidenci provedených úkonů, pořizování sdílené fotodokumentace k týmovému řešení problémů
 • Vedení skladu náhradních dílů v COMES WMS
 • Komunikaci s externími systémy,řídicími systémy technologií i s podnikovým IT systémem (ERP)
 • Přehledy, statistiky a protokoly

Podrobný popis - návod pro uživatele a administrátora je součástí dodávky aplikace.

Stáhnout

Výrobní informační systém COMES obsahuje standardní MES funkce dle standardu MESA. K přednostem nabízeného výrobního informačního systému COMES patří štíhlá IT báze (webové technologie redukují náklady na správu) i možnost implementace v různých odvětvích průmyslu včetně odvětví s vysokými nároky na jakost jako je automobilový průmysl nebo regulovaných odvětví jako je potravinářství či farmacie.

Výrobní informační systém COMES obsahuje tyto skupiny funkcí:

 • krátkodobé kapacitní plánování výroby (týdenní, denní plány)
 • přehledová vizualizace a operativní řízení výroby
 • řízení pracovních sil ve výrobě
 • receptury a jejich správa
 • materiály a jejich správa (operativní inventura), kusovníky
 • označování výrobků (čárkový kód, 2D, RFID)
 • traceability
 • sběr, zobrazení, analýza a archivace technologických dat
 • podpora optimalizace technologických procesů
 • podpora optimalizace jakosti
 • sběr výrobních dat (kusy, prostoje, vady, ...)
 • výrobní bilance (směnové protokoly, spotřeby materiálů a energií), KPI (OEE)
 • dokumentace výroby, výrobní protokoly
 • komunikace (na IT systémy (ERP, MIS) a do technologie (řídicí systémy, systémy značení, ...)
 • řízení údržby

Stáhnout

COMPAS automatizace je česká inženýrsko-dodavatelská společnost, která nabízí chytré řešení průmyslové automatizace na platformě techniky SIEMENS a výrobních informačních systémů MES na platformě nejmodernějších řídicích a IT technologií.

 

Profil firmy pro automotive a diskrétní výroby ke stažení zde.

Profil firmy pro procesní dávkovou výrobu ke stažení zde.