COMES Maintenance prospekt obsahuje stručný popis funkcí aplikace. Obsahuje informace o:

  • Konfiguraci
  • Plánování a řízení údržby, budov, strojů a nástrojů, možnost sofistikované preventivní údržby
  • Podpoře práce údržbáře v terénu s využitím mobilních prostředků (tablet, chytrý telefon)
  • Evidenci provedených úkonů, pořizování sdílené fotodokumentace k týmovému řešení problémů
  • Vedení skladu náhradních dílů v COMES WMS
  • Komunikaci s externími systémy,řídicími systémy technologií i s podnikovým IT systémem (ERP)
  • Přehledy, statistiky a protokoly

Podrobný popis - návod pro uživatele a administrátora je součástí dodávky aplikace.

Stáhnout