Moderní výroba vyžaduje podporu pokrokového IT. Principy inteligentní a štíhlé výroby se uplatňují ve všech průmyslových odvětvích. Štíhlost a úspornost výrobních procesů a spolupráci s inteligentními a automatizovanými technologiemi podporuje systém COMES mnoha potřebnými funkcemi, které v komplexnějším nasazení realizují plnou digitalizaci výroby, koncept Digitální továrna Compas, který je v souladu s novým průmyslovým standardem Industry 4.0.

COMES byl vyvinut jako pokrokový a štíhlý výrobní informační systém s vlastnostmi:

  • Moderní architektura a C4C
  • Flexibilita
  • Úspornost v licencích a nákladech na vlastnictví

 

Moderní IT architektura systému COMES využívá Microsoft klient-server a webových technologií. COMES může pracovat podle preference uživatelů v lokálním IT řešení nebo cloudu (C4C - COMES for cloud). Rozhraním uživatele je webový klient (plně testováno s MS IE), umožňující neomezený přístup uživatelů k informacím v lokální či mobilní podobě, jak z PC v závodu, tak z mobilních zařízení (tablety, smart phone). Architektura systému minimalizuje nároky na instalaci a administraci COMES pouze na IT server, nebo virtuální IT server vytvořený pro instalaci MES funkčností jako součást stávajícího HW serveru podniku. COMES může rovněž poskytovat své MES funkce z prostředí cloudu. Významně jsou minimalizovány náklady na provoz a administraci systému, což je významné u větších aplikací s desítkami uživatelů v úrovni řízení výroby a stovkami operátorů ve výrobě. COMES architektura a jeho výkon umožňuje také instalovat pouze jeden server v podniku (fyzický či virtuální) pro více jeho závodů.

Flexibilita systému COMES je zabezpečena modulem COMES Modeller, který umožňuje modifikace MES funkčností. Název Modeller vyjadřuje možnost modelovat informační toky, určovat výrobní workflow, přetvářet data na informace, přizpůsobovat standardní MES funkčnosti a implementovat speciální požadavky uživatelů. Součástí modulu je volně přístupné konfigurační rozhraní, které umožňuje uživateli on-line konfiguraci systému s reakcí na reálný život výroby i její budoucí změny.

Podmínkou štíhlosti a úspornosti MES systému je jednoduchá implementace a administrace. Úspornost systému COMES je podpořena tím, že je jednoduchý a široce škálovatelný ve funkcích i odpovídajících licencích. Uživatel využívá jen ty funkce, které aktuálně ve výrobě potřebuje, aniž by se vystavoval riziku, že při doplňování funkčnosti bude muset aplikaci překonfigurovat. Při doplňování funkčností je často dosaženo synergických vlastností tak, aby uživatel získal i více, než jen součet přínosů jednotlivých funkčností.

Štíhlost řešení je podpořena příznivou relací funkčnosti a ceny, kterou dosahujeme využitím standartních COMES aplikací a řešení.

Více o systému COMES

Galerie