COMES podporuje přípravu výroby

Funkce technické přípravy dávkové výroby bývá částečně řešena v podnikovém IT systému (ERP), např. kusovníky, specifikace jednotlivých výrobků, časové normy operací aj. MES/MOM systém COMES přebírá takto vytvořené informace (nebo je může uživatel vytvářet přímo v COMES) a využívá je pro plánování, řízení, jištění jakosti, sledování a dokumentaci výroby.

Druhou část přípravy výroby zajišťuje systém COMES. Modul COMES Batch slouží k přípravě výroby z hlediska tvorby výrobních předpisů - postupů, uživatelsky konfigurovatelnou posloupnost výrobních kroků pro daný výrobek doplněnou jeho recepturou. Vytvořený výrobní předpis je poté možné využívat k řízení výrobní dávky, která byla zaplánována do výroby na základě zakázky.

COMES řídí průběh výrobní zakázky

COMES nabízí pro realizaci zakázek tyto funkce:

 • plánování výrobních dávek podle požadavků výrobních zakázek (přeneseny z ERP)
 • řízení výroby dávek a přidělování příslušných výrobních jednotek
 • pružné recepturové řízení výrobních dávek
 • vytváření výrobní dokumentace zakázek
 • řízení jakosti výroby
 • řízení interní logistiky a materiálový management
 • řízení údržby podniku
 • obousměrnou komunikaci údajů z a do ekonomické úrovně (ERP).

Plánování zakázek

COMES nabízí automatický výpočet optimálního výrobního plánu, ruční návrh plánu nebo pouhé přebírání plánu v případě jeho vytváření v úrovni ERP. Pro realizaci plánu v COMES je využívána aplikace COMES APS.

Řízení dávkových výrobních procesů

Pro realizaci procesů je využíván modul COMES Batch ve spolupráci s automatizací technologií, standardní aplikace a funkce umožňující:

 • řízení sil a surovinového hospodářství
 • řízení navažoven
 • řízení dávkování materiálů do technologie
 • řízení technologie - procesní část
 • řízení technologie - plnicí, balicí a expediční procesy
 • komunikace na ekonomickou úroveň IT

Řízení jakosti dávkové výroby

Pro realizaci procesů řízení jakosti výroby je určen modul COMES LAB.

Podporuje řízení laboratoře, kalibrace měřidel, plánování testů jakosti dávkové výroby, digitální komunikaci výsledků testů v rámci výrobního týmu, využití výsledků pro další výrobní kroky dávky, protokolování a statistiky jakosti.

 

Vyhodnocování výroby

V průběhu výroby COMES současně vyhodnocuje efektivitu a ekonomické parametry, využít lze standardní aplikaci COMES OEE:

Na konci výrobního procesu zakázky COMES reportuje výsledky výroby zakázky, vyrobené množství výrobků, spotřeby surovin.

 

Řízení interní logistiky a materiálový management

COMES WMS obsahuje funkce pro příjem surovin a řízení skladů materiálů, výrobků a jejich expedice. Součástí aplikace je mobilní rozhraní pro operátory ve skladu (čtečka čárového kódu s displejem), kteří mohou pracovat s daty i v reálném čase. Integrované funkce přípravy materiálů a interní logistiky podporují celkovou optimalizaci podniku ve spolupráci s vlastním řízením výroby. Součástí funkcí je rovněž sledování výroby a vytváření rodokmenu výrobků - funkce automatické traceability.

Potřebné funkce COMES zde realizují moduly a aplikace COMES WMS.

Řízení údržby CMMS

Pro řízení údržby slouží COMES Maintenance.

Pokrývá kompletní funkčnost pro údržbu podnikových prostředků (stroje, zařízení, ale i vybavení budov, autopark aj.). 

 

Přínosy COMES pro řízení dávkové výroby

MES/MOM systém COMES umožňuje při nasazení plné funkčnosti kompletní digitální řízení dávkové výroby. Umožňuje přípravu a plánování dávkové výroby, řízení skladů surovin i výrobků a materiálovou logistiku výroby, sledování průběhu zakázek, řízení výrobních procesů (jak manuálních, poloautomatizovaných i plně automatizovaných technologií) s případnou integrací na automatizaci, řízení jakosti, automatizované vytváření výrobní dokumentace v digitální podobě včetně elekronických podpisů a hlídání nákladů výroby včetně přenášení údajů do ekonomických/účetních IT systémů. Současně COMES podporuje tým údržby řídí servisní činnosti technologií a jejich částí.

Uživatelé oceňují nadčasovost řešení, možnost být krok před konkurencí, rychlou návratnost vložených prostředků a podporu silného týmu výrobce COMES.

Více informací zde

Galerie