COMES-v.03-prospekt-BatchCOMES Batch je jedním ze základních stavebních kamenů řízení dávkových výrob. Slouží pro řízení dávkových / šaržových výrobních procesů. Umožňuje přípravu výroby - tvorbu výrobních předpisů, uživatelsky konfigurovatelnou posloupnost výrobních kroků, která vychází z mezinárodního standardu ANSI/ISA-S88. Po vytvoření výrobních předpisů a jejich uložení do knihovny Hlavních předpisů (Mater recipe) je možné využívat jednotlivé předpisy (Control recipe) a řídit jimi dávkovou výrobu.

Funkce COMES Batch zahrnují:

  • jednoduché plánování výrobních dávek
  • spouštění výroby dávek a přidělování příslušných výrobních jednotek
  • pružné recepturové řízení výrobní dávek
  • provádění k výrobních operací a jednotlivých výrobních kroků, vkládání příslušných údajů
  • podepisování stavů a hodnot výrobních kroků

 

V průběhu výrobního procesu vytváří COMES Batch elektronický záznam o šarži (Electronic Batch Record EBR), který může nahrazovat, nebo doplňovat papírovou formu výrobní dokumentace. S pomocí modulu COMES Modeller jsou následně vytvářeny výrobní protokoly (Batch protokol BP).

Veškeré změny provedené v modulu nebo ve výrobních předpisech jsou ukládány do záznamu audit trail (záznam o provedených změnách), což usnadňuje využití modulu pro řízení výrob regulovaných odvětví (farmacie, kosmetika, potravinářství a zdravotnická výroba).

Řízení výroby je podporovánbo standardními batch funkcemi, jako je flexibilní řízení průběhu výroby dávky / šarže, možnost zastavení běhu, volby dalšího postupu, pokračování v šarži apod. 

COMES Batch využívá funkcí a dat dalších modulů COMES (např. k vyrobené šarži umožňuje zobrazit procesní data uložená v modulu COMES Historian, vložit do výrobního protokolu trendy procesních veličin či hlášení s vlivem na jakost výroby), vložit komentáře.

Galerie