COMES Maintenance podporuje mobilní a nákladově „štíhlou“ údržbu

COMES Maintenance umožňuje plánovat procesy údržby, řídit opravy, podporovat pracovníky dokumentací a zaznamenávat výkony údržby. Nová verze modulu je zaměřena především na štíhlý a mobilní charakter CMMS a může být nabídnuta formou služby v cloudu.

HLAVNÍ VLASTNOSTI COMES MAINTENANCE

 • Jednotný systém plánování a řízení údržby, budov, strojů a nástrojů
 • Podpora práce údržbáře v terénu s využitím mobilních prostředků (tablet, chytrý telefon)
 • Komfortní vykazování činnosti údržbáře a použitých náhradních dílů s minimalizací jeho administrativní zátěže
 • Evidenci provedených úkonů, pořizování sdílené fotodokumentace k týmovému řešení problémů
 • Vytváření báze znalostí o provedených údržbách a opravách, její následné využívání.
 • Možnost sofistikované preventivní údržby
 • Interaktivní přiřazování náhradních dílů ke strojům
 • Vedení skladu náhradních dílů v COMES WMS
 • Komunikaci s externími systémy,řídicími systémy technologií i s podnikovým IT systémem (ERP)
 • Přehledy, statistiky a protokoly

 Spojení s dalšími moduly systému COMES ®, např. COMES WMSCOMES Historian a COMES OEE přinese podniku automaticky řadu bonusů, např.:

 • Automatický zápis moto-hodin či výrobních cyklů do karty zařízení a využití těchto hodnot při plánování preventivní údržby. Nahrazení rutinní činnosti „Odečet hodnot“.
 • Možnost automatického generování požadavků na údržbu a jejich eskalaci na základě dosažení limitních hodnot vybraných veličin
 • Automatické generování požadavků na údržbu a jejich eskalaci na základě příslušných typů prostojů klasifikovaných v aplikaci COMES OEE.
 • Vyhodnocování efektivity práce údržby pro minimalizaci délky prostojů i reakční doby údržby

Aplikace COMES Maintenance má minimálními náklady na IT administraci, aplikace běží na serveru podniku a díky webové architektuře není nutné ji spravovat u uživatelů. Případná IT podpora může být prováděna vzdáleným přístupem vlastními pracovníky podniku nebo dodavatele. Velkou předností je možnost provázání na technologii výrobního informačního systému COMES s jeho komplexními MES funkčnostmi (např. sběr výrobních dat a moto-hodin strojů, prostojů zařízení, poruch evidovaných v řídicích systémech technologií) a rovněž na související aplikace např. docházku, sklady či ERP.

Stávající uživatelé COMES získávají s CMMS aplikací COMES Maintenance moderně orientovaný nástroj, který představuje ve výrobním procesu přínos pro vyšší efektivitu, úspory, informovanost a prosperitu provozů.

Systém COMES ve svém konceptu podporuje filosofii nového průmyslového standardu Industry 4.0 a spolupráci s inteligentními zařízeními a řídicími systémy strojů. COMES bude s dalších rozvojem standardu Industry 4.0 dále vyvíjen.

Prospekt ke stažení zde

Zásady ochrany soukromí v aplikaci Factory Browser

Více informací zde

Galerie