O-systemu-COMESSystém COMES ® je výrobní informační systém úrovně MES/MOM pro všechna průmyslová odvětví. COMES slouží pro operativní řízení výroby a jejímu dalšímu zefektivňování ve spolupráci s celopodnikovým IT systémem (ERP) a řídicími systémy řízení technologií.

COMES pomáhá optimalizaci řízení výroby a údržby a podporuje programy jejich zlepšování. Nabízí vytvoření nadčasového konceptu Digitální továrna Compas digitálně řízené výroby. Díky své webové architektuře umožňuje jednoduše, prostřednictvím webového prohlížeče, získávat informace kdekoliv a kdykoliv i na mobilních přístrojích.

Architektura COMES

COMES je vyvinut na IT platformou Microsoft® ve Visual Studiu .NET, používá databázovou platformu MS SQL server a webový server IIS. Systém COMES je plně webový systém, využívá webové technologie a architekturu klient-server. Uživatelské rozhraní je optimalizováno pro webový prohlížeč IE, uživateli tak není třeba instalovat žádný další software, čož minimalizuje IT správu systému. COMES může být provozován v Cloudu jako služba C4C - COMES for Cloud.

COMES je modulární systém, které je doplňováno podle požadavků zákazníků a skládá se z:

Moduly

COMES Logon
COMES Historian
COMES Modeller
COMES Batch

COMES aplikace a knihovny

COMES APS plánování výroby
COMES OEE
COMES MOM - řízení výrobních operací ve vizi Industry 4.0 / Průmysl 4.0
COMES řízení diskrétní výroby
COMES řízení dávkové výroby
COMES řízení jakosti
COMES řízení lisoven plastů
COMES řízení zkušeben (např. hydraulických komponent nebo testování a zkoušek výrobků)
COMES Maintenance - CMMS systém pro řízení údržby podniku
COMES WMS - řízení interní logistiky továrny
COMES CCI komunikace na IT systémy (ERP, MIS) a do technologie (řídicí systémy, systémy značení aj.)

Funkce systému COMES ®

Výrobní informační systém COMES obsahuje tyto skupiny funkcí:

 • krátkodobé kapacitní rozvrhování výroby (týdenní, denní plány)
 • sběr dat z výroby (kusy, prostoje, vady, ...), odvádění výroby a její vizualizace
 • operativní řízení výroby
 • řízení pracovních sil ve výrobě
 • receptury, programy a jejich správa
 • označování výrobků (čárkový kód, 2D, RFID)
 • materiálový management a logistika (správa materiálů, specifikace, kusovníky, certifikáty, inventura)
 • sběr, zobrazení, analýza a archivace technologických dat, optimalizace technologických procesů
 • podpora optimalizace jakosti
 • výrobní bilance (směnové protokoly, spotřeby), KPI (OEE)
 • dokumentace výroby, výrobní protokoly, traceability
 • komunikace (do podnikové sítě a IT systémy (ERP, MIS) a do technologie (řídicí systémy, systémy značení, ...)
 • řízení údržby CMMS, EAM

Digitálně řízená výroba

Řešení Compas je založené na systémové integraci podnikových systémů ERP - COMES - automatizace stejně jako získávání dat z inteligentních zařízení podle nového průmyslového standardu Industry 4.0. Podporuje týmovou spolupráci a dodává výrobnímu týmu potřebné informace v elektronické podobě a čase kdy je uživatel potřebuje. Řešení šetří administrativní činnosti jak výrobním operátorům, tak manažerům, kteří mohou využívat informací z výroby jako např. plán zakázek versus výrobní realita, stavy technologie, jakost výroby, informace o materiálech ve výrobě nebo výkonové ukazatele a efektivita linek (OEE) a potřeba servisních zásahů údržby.

K přínosům patří vysoká flexibilita výroby, produktivita a efektivita včetně minimalizace plýtvání, podpora optimalizace a jakosti výroby. V neposlední řadě elektronická dokumentace výroby a expertní funkce jako automatická tvorba traceability výrobních procesů vzniku výrobku.

Díky webové architektuře má řešení v systému COMES snadnou obsluhu pouze na serveru podniku, což minimalizuje náklady na IT správu.

Elektronické řízení výroby umožňuje distribuovat informace ve výrobním týmu a do technologických zařízení tak, aby výroba byla optimálně řízena a bylo dosaženo vysoké pružnosti na změny ve výrobě či výrobním programu. Současně management výrobního týmu dostává operativní informace o průběhu výroby, takže místo shánění informací o výrobě například ve formě papírových výkazů a řešení situací "ex post" jsou manažeři průběžně informováni ve formě sestav zpracovaných z elektronických dat.

ERP integrace

COMPAS je v podnicích propojován s různými ERP systémy, např. SAP, Helios, Karat, DC Concept QI, Dimenze, OR SYSTEM aj. Systém COMES může komunikovat s libovolným ERP systémem instalovaným u zákazníka, požadovaným způsobem komunikace.

Standardy a normy

COMES vychází z mezinárodních standardů ANSI/ISA-95, ANSI/ISA-88 a splňuje požadavky regulačních orgánů pro odvětví farmacie a výroby potravin FDA, GMP, GAMP a 21CFR part11.

Otevřenost COMES

COMES je otevřený systém, který si mohou uživatelé konfigurovat sami díky vestavěným vývojovým nástrojům (jsou dodávány v rámci licencí modulů COMES zdarma), nebo využít i služeb spolupracujících IT firem. Výrobce systému, firma COMPAS automatizace s.r.o., hledá nové systémové integrátory, kterým nabízíme spolupráci.

Galerie