Konfigurace a vývoj výrobního IT

Na základě analýzy zadání a specifikací MES funkcí konfigurujeme standardní moduly a aplikace COMES, nebo vyvíjíme funkce nové ve Visual studio .NET (C#, webové technologie), SQL databáze.

Komunikace a rozhraní

Konfigurujeme standardní modul COMES CCI nebo doplňujeme ovladače pro výrobní zařízení, snímače a tiskárny čárových kódů, řídicí systémy, elektroniku aj.

Pro instalované SW aplikace a systémy (ERP, MIS, ...) a jejich databáze vytváříme komunikační rozhraní podle požadavků klienta. Realizovali jsme souborovou nebo přímou komunikaci s řadou ERP systémů, např. SAP, QAD, Helios, MS DYN NAV, Dimenze, OR SYSTEM a další.

Dodávky HW

Zabezpečujeme související nákupy a dodávky potřebných technických prostředků, HW PC, servery, terminály, tablety, HW pro sběr dat z procesů, snímače a tiskárny čárových kódů, RFID technologie aj. Součástí dodávek jsou i licence systémového SW dodaných zařízení.

Provádíme instalace dodaného HW a SW i zajišťujeme montáže souvisejících datových sítí.

Testování vyvinutých systémů

Součástí dodávek IT systémů jsou funkční a integrační testy (FAT, SAT).

Příprava dokumentace

Naše dokumentace zahrnuje projekt, komentovaný kód programů, příručku pro obsluhu a údržbu, standardní dokumentaci MES systémů a další speciální dokumentaci.
Tato dokumentace umožňuje zákazníkovi běžný provozní servis dodávaných zařízení a zajišťuje možnost bezproblémového rozšiřování a modernizace stávající aplikace.

SVP a validace

Pro regulovaná odvětví (především farmacie, pomůcky do zdravotnictví, kosmetika aj.) vyvíjíme řešení v souladu s aktuálními požadavky správné výrobní praxe (cGMP). Naše řešení řídicích a informačních systémů vyvíjená dle zásad Správné inženýrské praxe GEP splňují poslední požadavky regulátorských organizací - FDA, SÚKL a předpisů 21 CFR part 11. Nabízíme konzultantské služby a provádění kompletních validací řídicích a výrobních informačních systémů. Součástí validačních aktivit je kompletní zpracování specifikací, protokolů a zpráv v souladu s požadavky správné výrobní praxe. Bližší informace získáte v našem obchodním oddělení.