COMES pro systémové partnery

Český MES systém COMES získal během své existence přední místo na rozvíjejícím se trhu výrobního IT i uznání mnoha zákazníků, včetně nezávislého ocenění za realizaci IT projektu roku. COMES byl ve verzi 3 uvolněn jako krabicový SW i pro systémové integrátory (IT firmy, dodavatele automatizace aplikační inženýry ve výrobních firmách), pro něž nabízí možnost přirozeně rozšířit svoje aktivity o nové projekty.

Novinkou je možnost využití konfigurovatelných konceptů, např. pro sběr výrobních dat s vyhodnocováním KPI např. OEE, řízení diskrétní výroby, řízení lisoven plastů, řízení dávkové výroby nebo řízení údržby. Systémoví partneři COMES mohou tak využít svoje specializované know-how pro výrobní procesy v průmyslovém odvětví, ve kterém působí a tak snadno a efektivně aplikovat připravené COMES koncepty. Po zapracování může systémový partner získat od firmy COMPAS projekty pro samostatnou realizaci zakázek s COMES.

COMES nabízí výhodný poměr funkčnosti a ceny oproti jiným MES a v mnoha ohledech je i technologicky vyspělejší než nákladné MES systémy zahraničních výrobců. Systémoví integrátoři automatizace také zjišťují, že se MES trh stále více odklání od IT řešení psaných na míru nebo vestavěných ve SCADA, která nejsou dlouhodobě perspektivní a představují pro uživatele časovanou IT bombu z hlediska omezení rozvoje nových funkčností, rozhraní pro další systémy, nákladů spojených s vlastnictvím i problémů s podporou a údržbou.

Vlastnosti COMES pro systémové integrátory shrnuje tento text. Detailní obchodní a technické informace získáte u výrobce – viz. kontakt.

 

Průběžná technická inovace COMES

Technické řešení COMES využívá pokrokové IT technologie a je navrženo tak, aby bylo pro uživatele nejpříznivějším řešením z hlediska spolehlivosti i nákladů na správu a administraci systému. Vývojáři systém COMES neustále vylepšují a aktualizují pro poslední IT platformu Microsoft. COMES je certifikován pro běh i na MS Windows Server a MS SQL Server. Rychlé inovace jsou důležité nejen kvůli dlouhodobé ochraně investic koncového uživatele, ale i souladu s bezpečnostní politikou IT mnoha podniků.
Inovace COMES přináší uživatelům mnohá vylepšení, mezi klíčová patří ovládání a transparentní využívání systému na všech stacionárních i mnoha mobilních platformách.

Modernost
COMES je neustále vyvíjen jak v souladu se světovými trendy - Industrie 4.0 a technologické platformě IT,  tak v implementaci podnětů uživatelů.
Flexibilita
Mimořádnou vlastností COMES je jeho flexibilita, umožňující konfigurovat aplikace na míru a splnit tak časté speciální požadavky uživatelů v ČR. Konfigurace místo vývoje umožňuje minimalizovat náklady na projekty a splnit často krátké termíny požadované zákazníky, což je nesplnitelné při vývoji řešení psaných „na míru“.
Vývojové prostředí
Součástí COMES je integrované vývojové a konfigurační rozhraní, jež umožňuje současnou práci neomezeného počtu implementátorů přímo na „běžící“ aplikaci, a to bez nutnosti zastavení či restartu systému. Vestavěná diagnostika s řadou automatických funkcí umožňuje logování, zachytávání chyb, statistiku a vyhledávání.
Pro aplikace a konfigurace systému COMES nepotřebuje partner vlastnit žádné SW licence vývojových prostředí (např. MS Visual Studio), vše je integrováno v systému COMES.
Interface
COMES je otevřený pro komunikaci s okolím, zařízeními (řídicí systémy, systémy značení materiálů, výstupní zařízení, tiskárny aj.). Komunikační otevřenost je zabezpečena modulem CCI (COMES Communication Interface), jenž umožňuje nejen využívat řadu vestavěných ovladačů, OPC rozhraní aj., ale také doplňovat komunikační ovladače na nová zařízení. Konfigurace je dostatečně zdokumentována a pro systémové integrátory snadno realizovatelná.
Komunikace
COMES je připraven na komunikaci s dalšími SW aplikacemi, databázemi, IT systémy např. třídy ERP a jinými.
Jazyková lokalizace
Silnou vlastností systému COMES je jazyková lokalizace. Kromě primárního jazyka - češtiny - nabízí standardně i angličtinu a slovenštinu, další jazykové lokalizace jsou pak doplněny na přání klienta. V rámci jazykových lokalizací je možné i výstupní sestavy a formuláře vytvářet vícejazyčně a usnadňovat tak uživatelům v nadnárodních podnicích komunikaci v rámci týmů spolupracovníků více národností.
Podpora a dokumentace
Součástí dodávky systémovým partnerům jsou licence a dokumentace systému, školení i dlouhodobá podpora, kterou je možno poskytovat i dálkovým způsobem prostřednictvím internetového propojení. Systémový integrátor tak může provádět on-line podporu klientů, úpravy konkrétní aplikace, konfigurovat všechna systémová nastavení, např. práva uživatelů, a provádět i instalace nových modulů nebo aplikací.

Nákladově příznivé MES řešení

Systémoví partneři se mohou dobře uplatňovat jak u velkých, tak i středně velkých podniků, které hledají příznivý poměr funkcí MES řešení/nákladů na vývoj aplikací a hledají dodavatele, kteří rychle reagující na aktuální požadavky a potřeby podniků ve výrobních IT. Pokud máte zájem o rozšíření svých služeb o moderní a nákladově příznivé MES řešení, můžete využít již v mnoha podnicích osvědčený systém COMES.

Konfigurace COMES pro konkrétní aplikace

Aplikační inženýři COMES mohou využít podpory výrobce systému pro svoji aplikaci, pokud byla obdobná úloha již řešena a použít ji jako základ pro svou aplikaci. Pokud vytvoří svoji aplikaci, mohou ji uložit do knihovny pro opakované využití nebo pro základ další MES aplikace. COMES umožňuje napsat zcela nové vlastní funkce, uložit je do knihovny a využívat je pro další aplikace nebo jejich části. Tento přístup udržuje kontrolu nad jednotlivými aplikacemi u zákazníků, zvýšit kvalitu aplikací i produktivitu inženýrů pracujících na projektech, s příznivým dopadem na náklady, které je třeba účtovat koncovým uživatelům. To významně zvyšuje konkurenceschopnost systémového integrátora COMES na trhu.

Přínosy pro systémové partnery

COMES je univerzální MES platformou, která systémovým partnerům umožňuje:

  • nasazení pro výrobní odvětví jejich působení
  • využití modulů, konfigurovatelných konceptů a standardních aplikací i jednotlivých MES funkcí
  • spojení s různými řídicími systémy, např. výrobců SIEMENS, ABB, B & R, Schneider, Bosch, Rockwell, Beckhoff, Omron aj.

Jednoduchost, komplexnost a snadné nasazení s podporou výrobce, to jsou přednosti podporující rychlou realizaci v podobě dobře provedeného projektu a spokojenosti zákazníka.

Mnoho MES funkcí jsou systémoví partneři schopni nabídnout svým zákazníkům za velmi příznivé ceny, které jim mohou pomoci k úspěchu.

Marketingová a obchodní pomoc systémovým partnerům je na přání také součástí spolupráce. Vyškolený systémový partner má také možnost podílet se na projektech firmy COMPAS, jejichž součástí je systém COMES.