25.11.2015 se v hotelu Atlantis, Brno, uskutečnila konference pro výrobce v odvětví plastikářského průmyslu. COMPAS představil nejnovější řešení COMES pro řízení výroby a údržby lisoven plastů.

Více informací Vám na přání poskytneme. Zdroj: http://www.comes.eu/aktuality/27-pozvanka-na-firemni-dny-9-10-rijna-2013-v-dobe-konani-msv