COMES-v.03-prospekt-HistorianModul COMES Historian slouží ke sběru a archivaci procesních veličin z řídicích systémů a čidel výrobních technologií, jejich ukládání a následnou prezentaci ve formě grafů (procesní veličiny v podobě trendů) a tabulek varovných i kritických hlášení (alarmy). Nad uloženými daty může uživatel vytvářet vlastní plně konfigurovatelné pohledy - uživatelské trendy a alarmové filtry.

 

Trendy spojitých a dvojhodnotových veličin

Uživatelské trendy umožňují procesní veličiny v jejich průběhu v čase analyzovat prostřednictvím funkcí:

  • výběru zobrazovaných veličin
  • volbu trendu z historie procesu nebo přímo snímaných v reálném čase
  • nastavení časového úseku
  • plynulé úpravy měřítka časových i hodnotových os
  • zoom části trendu, vybraného formou okna z trendu
  • porovnání průběhů dvou sérií/šarží formou průběhu stejných veličin v různých časových úsecích, apod.

Při problémech s kvalitou výroby je možné zobrazit výrobní data technologie v průběhu výroby.

Modul poskytuje uložená data dalším modulům systému COMES, např. pro dokumentaci skutečného průběhu veličin ve výrobním protokolu, umožňuje export dat do formátů Microsoft Office (.xls, .csv) pro jejich další externí zpracování.
Informace je možno logicky členit s využitím modelu zařízení, který je spravován v modulu Logon.

Zpracování hlášení řídicích systémů

COMES Historian sbírá hlášení (alarmů) řídicích systémů a uživateli umožňuje vytvářet vlastní pohledy pomocí alarmových filtrů, Tyto filtry umožňují výběr alarmových hlášení filtrováním podle podmínek, jež může uživatel nastavit pro jednotlivé sloupce, např. výběr časového intervalu, zařízení, priority, typů hlášení, aj. Uživatel vytvoří nový alarmový filtr zadáním jména, umístěním filtru v menu či stromu logického modelu zařízení, počet zobrazovaných hlášení, požadavek na vzestupné či sestupné řazení záznamů a přístupová práva, která lze detailně specifikovat i pro celé uživatelské skupiny pro prohlížení nebo úpravu daného uživatelského filtru.
Po zadání nového alarmového filtru může uživatel specifikovat podmínky u jednotlivých sloupců pro filtrování záznamů. Lze vytvořit libovolné množství podmínek, které můžeme mezi sebou spojovat pomocí logických operátorů AND, OR aj.

Podpora optimalizace procesů a jejich jakosti

COMES Historian svými funkcemi analýzy průběhů procesních veličin podporuje technology, aby optimalizovali průběhy procesů v technologiích. Druhou funkcí provozních hlášení je pomoc pracovníkům hlídání jakosti výroby, protože překročení povolených tolerancí a stavů technologických procesů je hlášeno a protokolováno.

Využití COMES Historian

COMES Historian je samostatně využitelný modul systému COMES, který je univerzální aplikací pro využití nad řídicími systémy různých výrobců. Pro řídicí systémy SIEMENS Simatic PCS7 a vizualizaci WinCC dokáže COMES Historian navíc po svém připojení automaticky sejmout a archivovat uložená historická data trendů a hlášení. Největší využití COMES Historian je v procesním průmyslu jako energetika, chemie a biochemie, farmacie a kosmetika, výroba potravin a nápojů, výroba stavebních hmot, ale i pro procesní zařízení (ohřevy, povrchové úpravy aj.) ve strojírenství a dalších oborech.

Zajímavým příkladem je využití COMES Historian u výrobců technologických zařízení pro řešení problémů s funkcí technologií, které byly dodány do vzdálených lokací. Často se stává, že uživatel neumí přesně popsat, co se v technologii stalo a příčiny tohoto stavu. Zde mohou pomoci trendy historických veličin COMES Historian a možnost vzdáleného přítupu k těmto procesním datům či poruchovým hlášením.

Technologické monitorovací funkce jako trendy a alarmy mohou být poskytovány jako služba (SaaS - Software as a Service) v Cloudu. Tak je rovněž možné uspořit inženýrské a cestovní prostředky dodavatele technologie i snadněji řešit reklamace zákazníků.

Příklady technologických trendů jsou uvedeny níže a další je příklad využití COMES Historian v biochemii.

Galerie