COMES podporuje přípravu výroby

Funkce technické přípravy dávkové výroby bývá částečně řešena v podnikovém IT systému (ERP), např. kusovníky, specifikace jednotlivých výrobků, časové normy operací aj. Systém COMES přebírá takto vytvořené informace (nebo je může uživatel vytvářet přímo v COMES) a využívá je pro plánování, řízení, jištění jakosti, sledování a dokumentaci výroby.

Druhou část přípravy výroby zajišťuje systém COMES. Modul COMES Batch slouží k přípravě výroby z hlediska tvorby výrobních předpisů, uživatelsky konfigurovatelnou posloupnost výrobních kroků pro daný výrobek doplněnou jeho recepturou. Vytvořený výrobní předpis je poté možné využívat k řízení výrobní dávky, která byla zaplánována do výroby na základě zakázky.

COMES řídí průběh výrobní zakázky

COMES nabízí pro realizaci zakázek tyto funkce:

 • plánování výrobních dávek podle požadavků výrobních zakázek (přeneseny z ERP)
 • materiálový management
 • řízení výroby dávek a přidělování příslušných výrobních jednotek
 • pružné recepturové řízení výrobních dávek
 • vytváření výrobní dokumentace zakázek
 • přesnost údajů o vyrobených výrobcích a spotřebě materiálů a energií do ekonomické úrovně (ERP).

Plánování zakázek

COMES nabízí automatický výpočet optimálního výrobního plánu, ruční návrh plánu nebo pouhé přebírání plánu v případě jeho vytváření v úrovni ERP. Pro realizaci plánu v COMES je využívána aplikace COMES APS.

Materiálový management

COMES obsahuje WMS funkce pro příjem surovin a řízení skladů materiálů, výrobků a jejich expedice. Součástí aplikace je mobilní rozhraní pro operátory ve skladu (čtečka čárového kódu s displejem), kteří mohou pracovat s daty i v reálném čase. Integrované funkce přípravy materiálů a interní logistiky podporují celkovou optimalizaci podniku ve spolupráci s vlastním řízením výroby.

Potřebné funkce COMES zde realizují moduly a aplikace COMES WMS, COMES Traceability, COMES Modeller a zahrnují:

 • systémy značení materiálů (BC, 2D, RFID)
 • řízení skladů surovin
 • řízení meziskladů ve výrobě
 • řízení skladů meziproduktů a produktů
 • materiálovou logistiku ve výrobě
 • sledování pohybů materiálů, vytváření materiálového rodokmenu výrobků
 • automatické nebo ruční procesní traceability, zpětné a dopředné trasování

Řízení dávkových výrobních procesů

Pro realizaci procesů je využíván modul COMES Batch ve spolupráci s automatizací technologií, standardní aplikace a funkce umožňující:

 • řízení sil a surovinového hospodářství
 • řízení navažoven
 • řízení dávkování materiálů do technologie
 • řízení technologie - procesní část
 • řízení technologie - plnicí a balicí část
 • komunikace na ekonomickou úroveň IT

Řízení jakosti dávkové výroby

Pro realizaci procesů je využíván modul COMES Modeller, řešení obsahuje standardní aplikace a funkce pro:

 • materiálové specifikace
 • plánování zkoušek a testů materiálů
 • záznam výsledků zkoušek
 • vytváření dokumentace zkoušek, využití monitoringu procesů a hlášení (COMES Historian)
 • řízení kalibrací přístrojů
 • komunikace výsledků jakosti do dalších funkčností - stavů materiálů, řízení výroby dávky, propouštění výrobků

Vyhodnocování výroby

V průběhu výroby COMES současně vyhodnocuje efektivitu a ekonomické parametry, využít lze standardní aplikaci COMES OEE:

 • sledování plnění zakázek
 • sledování prostojovosti
 • sledování neshod
 • výpočty výrobních ukazatelů, např. celkové efektivity zařízení
 • měření spotřeb materiálů
 • měření spotřeb energií

Na konci výrobního procesu zakázky COMES reportuje výsledky výroby zakázky, vyrobené množství výrobků, spotřeby surovin.

 

Přínosy COMES pro řízení dávkové výroby

Systém COMES umožňuje při nasazení plné funkčnosti kompletní Elektronické řízení dávkové výroby. Umožňuje přípravu a plánování dávkové výroby, řízení skladů surovin i výrobků a materiálovou logistiku výroby, sledování průběhu zakázek, řízení výrobních procesů (jak manuálních, poloautomatizovaných i plně automatizovaných technologií) s případnou integrací na automatizaci, řízení jakosti, automatizované vytváření výrobní dokumentace v elektronické podobě včetně elekronických podpisů a hlídání nákladů výroby včetně přenášení údajů do ekonomických/účetních IT systémů. Současně COMES podporuje tým údržby řídí servisní činnosti technologií a jejich částí.

Uživatelé oceňují nadčasovost řešení, možnost být krok před konkurencí, rychlou návratnost vložených prostředků a podporu silného týmu výrobce COMES.

Více informací zde

Galerie